Yıllardır kırsal kesimin geçim kaynağı olan Özellikle Güneydoğu Bölgesinden Türkiye’nin dört bir yanına çalışmaya giden mevsimlik işçi, uzun yıllarca büyük göçlere neden olmuştur. Tabir yerinde ise, para neredeyse oraya göç edilmiştir.

Mevsimlik işçi göçü, tarımda kullanılan makinelerdeki artış, yeni ilaçlama teknikleri ve ilaçlar, değişen üretim yöntemleriyle beraber azalma göstermiştir. İnsan gücü yerini yeni teknolojiye bırakmış durumdadır.

Özellikle, pamuk hasatı zamanı Güneydoğu’dan Aydın Bölgesine gelen mevsimlik işçiler burada bu 2-3 aylık zaman dilimi için uyumak ve barınmak için çadırlar kurarak hayatlarını devam ettirirlerdi.

Fakat insan gücü ile pamuk toplama maliyetinin, makine ile toplama maliyetinden daha yüksek olması bu durumun ilk başlarda azalmasına ve zamanla yok olmasına neden olmuştur. Günümüzde insan gücünün yerini neredeyse tamamıyla makine gücü aldı diyebiliriz.